Adresse:
Skift adresse
Sådan er du forsynet med vand
Forsyning
Forsyningsområde
Indvindingsområde
Vandværk:
Indvindingsanlæg:
Indvindingsmængde:
Vandbehandling:

Mangler der oplysninger på kortet, kan du sende en mail til Aalborg Forsynings vandforsyning på MitVand@aalborg.dk.

Byggesager på [adresse]

Nogle sager i byggesagsarkivet er ikke tilgængelige for offentligheden og er markeret med en hængelås. Dette skyldes, at de enten indeholder personfølsomme eller andre fortrolige oplysninger.

Nogle sager i byggesagsarkivet er ikke tilgængelige for offentligheden, fordi der er personer med navne- og adressebeskyttelse på adressen eller andre fortrolige oplysninger. Dette kan dog ikke udstilles via den kobling, der laves mellem Weblager og MitVand pt. Weblager arbejder på at løse den udfordring.

Byggesag

Finder dokumenter i byggesagsarkivet...

Byggesagsarkiv
[caption]
[caption]
Tinglysninger på [adresse]

En tinglysning er en registrering af de rettigheder, der knytter sig til en bestemt ejendom. Det vil sige, at en tinglysning er en slags sikringsakt, hvor rettighedshaveren sikrer sin rettighed (f.eks. ejendomsret, pant mv.) mod andre rettigheder, der stiftes efterfølgende, og som strider mod ens egen rettighed. På ens ejendom kan der være pålagt servitutter, som er bestemmelser, der begrænser ejerens ret til at råde over en ejendom.

I Tinglysningen er der registreret servitutter på din ejendom. Hele indholdet til servitutterne ikke er offentligt tilgængelig, og det er derfor kun muligt at vise om der findes servitutter på din ejendom. Vil du læse hele indholdet af servitutterne, skal du gå på Tinglysningens hjemmeside og logge ind med MitID. I visse tilfælde findes hele servituttens indhold ikke på Tinglysningens hjemmeside, og man er derfor nødt til at kontakte Tinglysningen.

Log på Tinglysning.dk med MitID for at læse hele indholdet af servitutterne

Tinglysning.dk
Servitut

Finder servitutter i Tinglysningen...

Servitutter
BBR-oplysninger for [adresse]

Bygnings- og Boligregistret (BBR) er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger i Danmark. Registret opdateres
løbende af kommunerne, især via byggesagsbehandlinger. Oplysningerne i BBR skal afspejle de faktiske, fysiske forhold, altså også forhold,
der eventuelt ikke er godkendte.

Oplysningerne i BBR dækker bl.a. over:

  • arealer
  • installationer
  • vand- og afløbsforhold
  • ydervægs- og tagdækningsmaterialer

Se oplysninger udtrukket fra BBR for [adresse] (åbner ny fane)

BBR-oplysninger

Visse oplysninger er ikke offentlige og kræver derfor, at du logger på OIS.dk med MitID.

Log på med MitID og se oplysninger på OIS.dk (åbner ny fane)

OIS.dk
Tilslutninger i dit lokalområde
I kortet kan du bl.a. se de ledninger, tilslutninger og brønde, som tilhører Aalborg Forsyning.
Tilslutningsoplysninger
Stikledning
Målerbrønd
Brandhane
Stophane (ventil)
Stophane

Kan du ikke se en stophane eller stikledningsventil ved din ejendom, kan du kontakte Aalborg Forsynings vandforsyning ved at oprette en henvendelse.

Hvem har ansvaret - og for hvad?
Her finder du oplysninger om, hvem der ejer hvad

Aalborg Forsyning etablerer en stophane ved hver ejendom. Her er det forskelligt, hvem der er ansvarlig for de forskellige installationer.

Skitsen viser, hvem der er ansvarlig for ledningsnet og installationer.

Aalborg Forsyning etablerer og vedligeholder det, der er skrevet med blå skrift.

Ejeren etablerer og skal vedligeholde det, der er skrevet med rød skrift. Dvs. ledningsnettet i huset og ud til stophanen.

Velkommen til MitVand.dk

En side for dig som kunde ved Aalborg Forsynings vandforsyning og din VVS'er.

Her kan du finde oplysninger om vandforsyningen på din adresse.

Indtast din adresse og se, hvad der gælder for din ejendom
Adresse

Henter oplysninger...

<p>Aalborg Forsyning leverer ikke vand til [adresse].</p> <p>Du er kunde ved <strong><span class='mv-address-vandværk-placeholder'></span></strong>. Du kan kontakte dit vandværk via nedenstående oplysninger:</p>
Formand
Kasserer

Aalborg Forsyning leverer ikke vand til [adresse].

Dit vand kommer fra et såkaldt enkeltanlæg (privat boring på ejendommen eller anlæg med mindre end 10 forbrugere) eller fra et vandværk uden for Aalborg Kommune.

Der skete en fejl - prøv igen senere
Luk